Thursday, November 6, 2014

Nyt kommer, gammelt går - New Things going In, Old Things going Out

Nu er jeg jo begyndt på en masse nyt, bl.a. at prøve at lære at male, og det betyder nyt grej, der tager plads op. Dermed fulgte et pladsproblem. Ikke et stort et, men alligevel. Hvad gør man så? Man graver lidt dybere. Jeg fandt nogle gamle fleece plaids, som jeg har beholdt fra den gang, jeg havde terrasse. Da jeg så læste i avisen, at der var indsamling af tøj og tæpper til de hjemløse, løste mit pladsproblem sig, så jeg fik et rum fri nederst i mit skab. Måske skal der omgrupperes i skabet og kasserne på toppen, som indeholder sæson-tøj og dyner, men det er noget jeg tager fat på senere. Jeg fandt plads - og ja, jeg trænger til at få vasket håndklæder! Normalt har jeg ikke så meget plads på hylderne.Now that I have started a lot of new activities, among learning to paint, it means that new gear, which takes up space. With that came a space problem. Not a big one, but anyway. So what to do? I dug a little deeper and found some old fleece plaids, which I had kept from the time, when I had a terrace.
When I read in the local paper that there was a collection of clothes and blankets for the homeless, my space problem was solved, and I got space in a section of my cabinet. Maybe I will reorganize my closet and the boxes on the top, which contain season clothes and duvets, but I will deal with that later. I found space - and yes, I need to wash some towels! Normally I don't have that much space on the shelves.

No comments:

Post a Comment